Pokyny pro rodiče!!!

POKYNY PRO RODIČE

provoz mš květen  – červenec 2020

7:00 – 17:00

Zákaz nošení osobních hraček  do mateřské školy stále trvá!!!

 

PŘED VSTUPEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POUŽIJTE DEZINFEKCI NA STOJANECH

V areálu mateřské školy

  • doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy snaží dodržovat odstupy od ostatních
  • doprovázející osoba je v prostorách mateřské školy pouze po nezbytně nutnou dobu
  • děti se převléknou do jiného oblečení než ve kterém do mateřské školy přišly, a budou mít i jiné oblečení na pobyt venku
  • každé dítě projde ranním filtrem u učitelky a poté doprovázející osoba opustí mateřskou školu
  • při vyzvedávání doprovázející osoba s již vyzvednutým dítětem urychlí odchod ze společných prostor mateřské školy