Pokyny pro rodiče!!!

 

 

POKYNY PRO RODIČE

provoz mš květen  – červenec 2020

7:00 – 17:00

Po dobu mimořádných opatření je přísný zákaz nosit do mateřské školy osobní hračky!!!

 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

  • minimalizovat velké shromažďování osob před mateřskou školou
  • před mateřskou školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními
  • pro všechny osoby nacházející se před budovou mateřské školy platí povinnost zakrytí úst a nosu

PŘED VSTUPEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POUŽIJTE DEZINFEKCI NA STOJANECH

 

V prostorách mateřské školy

  • doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy snaží dodržovat odstupy 2 metry od ostatních
  • doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy(vestibul a šatna dětí) pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu
  • děti se převléknou do jiného oblečení než ve kterém do mateřské školy přišly, a budou mít i jiné oblečení na pobyt venku
  • každé dítě projde ranním filtrem u učitelky a poté doprovázející osoba opustí mateřskou školu
  • při vyzvedávání doprovázející osoba s již vyzvednutým dítětem urychlí odchod ze společných prostor mateřské školy