Přihlášky a zápis dětí do mateřské školy

Kritéria pro přijetí :

1.Povinné předškolní vzdělávání ve spádovém obvodu

2.Přednostní předškolní vzdělávání ve spádovém obvodu (nar. do 31.8. 2015)

3.Věkové kritérium a- (nar. do 31.8. 2016)

                                b- (nar. do 31.12. 2016)

Pokud bude více uchazečů se stejnými parametry na jedno volné místo, bude provedeno losování. Losování provede ředitelka za přítomnosti dalšího pedagog. pracovníka a zástupce zřizovatele.

          VÝBĚR VYPLNĚNÝCH EVIDENČNÍCH LISTŮ

 s potvrzením od lékaře o očkování  dítěte

PROBĚHNE 16.května  od 13 do 17 hodin

                                                                                                                                                                                                                                                                            Mazánková Klára

                                                                                                                               ředitelka MŠ Barvička

 

https://www.praha13.cz/file/Pcn1/Zadost-o-prijeti-do-MS.doc

https://www.praha13.cz/file/Ocn1/Evidencni-list-2019.doc