Přihlášky dětí do mateřské školy

ZÁPIS

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BARVIČKA

(ale i do ostatních mateřských škol na obvodě)

(JEDNÁ SE O VYDÁVÁNÍ EVIDENČNÍCH LISTŮ A VYPLŇOVÁNÍ PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠKY)

Stažení ev. listu i přihlášky je možné na webových stránkách naší školy (www.barvicka.cz)

v 1. patře

v ředitelně školy

KDY: 2.května od 13 do 17 hodin

Kritéria pro přijetí :

1.Povinné předškolní vzdělávání ve spádovém obvodu

2.Přednostní předškolní vzdělávání ve spádovém obvodu (nar. do 31.8. 2015)

3.Věkové kritérium a- (nar. do 31.8. 2016)

                                b- (nar. do 31.12. 2016)

Pokud bude více uchazečů se stejnými parametry na jedno volné místo, bude provedeno losování. Losování provede ředitelka za přítomnosti dalšího pedagog. pracovníka a zástupce zřizovatele.

          VÝBĚR VYPLNĚNÝCH EVIDENČNÍCH LISTŮ

 s potvrzením od lékaře o očkování  dítěte

PROBĚHNE 16.května  od 13 do 17 hodin

                                                                                                                                                                                                                                                                            Mazánková Klára

                                                                                                                               ředitelka MŠ Barvička

 

https://www.praha13.cz/file/Pcn1/Zadost-o-prijeti-do-MS.doc

https://www.praha13.cz/file/Ocn1/Evidencni-list-2019.doc