Seznam přijatých a nepřijatých dětí pro školní rok 2019/2020

Rozhodnutí o přijetí Vám bude předáno na třídní schůzce

20.června 2019 (od 16:00 hodin)

Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude zasláno poštou.

ZÁROVEŇ VÁS SRDEČNĚ ZVU NA ZAHRADNÍ SLAVNOST KONANOU 28.6. 2019 (od 16:00 hodin)

U PŘÍLEŽITOSTI ROZLOUČENÍ S NAŠIMI PŘEDŠKOLÁKY

(přijďte nás poznat a případně se seznámit se svými

budoucími kamarády).

                                                                                              Mazánková Klára

                                                                                                       ředitelka MŠ Barvička

 

19/010 přijato
19/011 přijato
19/012 nepřijato
19/013 přijato
19/014 přijato
19/015 přijato
19/016 přijato
19/017 přijato
19/018 přijato
19/019 nepřijato
19/020 přijato
19/021 přijato
19/022 přijato
19/023 nepřijato
19/024 přijato
19/025 přerušeno správní řízení
19/026 přijato
19/027 přijato
19/028 přijato
19/029 přijato
19/030 přijato
19/031 přijato
19/032 nepřijato
19/033 přijato
19/034 přijato
19/035 přijato
19/036 přijato
19/037 přijato
19/038 přijato
19/039 přijato
19/040 přerušeno správní řízení
19/041 přerušeno správní řízení
19/042 přijato
19/043 přijato
19/044 přijato