Letní provoz 2022

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE LETNÍHO PROVOZU (2022)

…provoz (pouze pro děti pracujících maminek) budou zajišťovat tyto mateřské školy.

  1.  7. – 15. 7. – MŠ Paletka, Trávníčkova 1747 (p.ř. Černohorská Alena)

– pro MŠ Balónek, Barvička, Úsměv, Pohádka, Pastelka a Paletka  

18. 7. – 29. 7. – MŠ Úsměv, Herčíkova 2190 (p.ř. Zhorná Alena)

pro MŠ Barvička, Balónek, Pohádka, Paletka a Úsměv 

V době od 1.8.  do 31.8. 2022 jsou všechny mateřské školy uzavřeny. 

DŮLEŽITÉ: dle §3vyhlášky 14/2005Sb., je nutno písemně požádat ředitelku na kmenové školce (na Barvičce)

 o pobyt dítěte v jiné školce (bez této přihlášky Vás není možné na jinou MŠ přihlásit – převést)

PROSÍM O NAHLÁŠENÍ DO 29.4. 2022, KDY BUDOU SEZNAMY PŘIHLÁŠENÝCH DĚTÍ PŘEDÁNY NA PŘÍSLUŠNÉ ŠKOLY. ZÁROVEŇ ŽÁDÁM O DODÁNÍ ZMÍNĚNÉ PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI (tiskopis k dispozici u třídních učitelek)

POHLÍDEJTE SI, PROSÍM TERMÍN,

PROTOŽE NA POZDĚJŠÍ „REKLAMACI“ SE NEBUDE BRÁT ZŘETEL.

PO NAHLÁŠENÍ NA PŘÍSLUŠNÉ ŠKOLKY, VÁM BUDOU PŘEDÁNY

INFORMACE O ZPŮSOBU PLATBY A PROVOZU.