12. 4. 2021 se MŠ Barvička otevírá zatím pouze pro  předškoláky

(viz. důležité informace)

 

 

ZMĚNA ZÁPISU DO MŠ

BARVIČKA

 ZMĚNA TÝKAJÍCÍ SE ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

(viz. důležité informace)

 

 

 

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání bude za měsíc březen snížena, přeplatek Vám bude navrácen při vyúčtování.

 

 

Informace o ošetřovném najdete na

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Škola již nevyplňuje žádné potvrzení

 

 

 

DISTANČNÍ VÝUKA 

(povinná pro všechny předškoláky)

Z důvodu uzavření mateřské školy

je opět aktualizovaná distanční výuka pro předškoláky.

Najdete ji v kolonce

 PŘEDŠKOLÁCI.

Každý týden najdete nové pracovní listy, uvolňovací cviky předcházející psaní, básničku, písničku a příběh.

Tuto nelehkou situaci společně určitě zvládneme.

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU

VIZ. DŮLEŽITÉ INFORMACE.

 

 

 

 

POKYNY PRO RODIČE

provoz MŠ 6:30 – 17:30

 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

  • minimalizovat velké shromažďování osob před mateřskou školou
  • před mateřskou školou dodržovat odstupy

 

PŘED VSTUPEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POUŽIJTE DEZINFEKCI NA STOJANECH

 

V areálu mateřské školy

  • doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy snaží dodržovat odstupy od ostatních,
  • doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy (vestibul a šatna dětí) pohybuje pouze po nezbytně nutnou dobu
  • děti se převléknou do jiného oblečení než ve kterém do mateřské školy přišly, a budou mít i jiné oblečení na pobyt venku
  • každé dítě projde ranním filtrem u učitelky a poté doprovázející osoba opustí mateřskou školu
  • při vyzvedávání doprovázející osoba s již vyzvednutým dítětem urychlí odchod ze společných prostor mateřské školy
  • rodiče nemají přístup do třídy

 

 

KONTAKTY

 

 

                                                          

 

 

 

MATEŘS ŠKOLA BARVIČKA

Praha 13, Klausova 2449

Adresa: Klausova 2449/4, Stodůlky, 15500, Praha 5 

Právní norma: Mateřská škola s právním subjektivitou od 1.1.1994

: 61381551

RED IZO: 600037550

Zřizovatel MŠ: Městská část Praha 13

Adresa zřizovatele: Sluneční náměstí 258, Praha 13

Ředitelka školy: Mazánková Klára

Vedoucí učitelka: Fikrová Dana

Telefon : 251619854, 733124339

E-mail: barvicka@mybox.cz

Internetová adresa: www.barvicka.cz

ID datové schránky: z2wpd6q

Naše mateřská škola je realizátorem projektu s reg. č.,, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004050“ ŠABLONY PRO MŠ, který je spolufinancován Evropskou unii. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.

Projekt

Šablony pro MŠ Barvička

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004050

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce  rodiči.

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání