Kontakty

KROUŽKY V PRVNÍM POLOLETÍ

NA NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

NEPROBĚHNOU

Důvodem je nezlepšující se epidemiologická situace v Praze.

Pokud by kroužky probíhaly, v případě nákazy by byla uzavřena celá mateřská škola

(v rámci karantény), a ne jen postižená třída či dvě.

Pokud nastane zlepšení, v druhém pololetí se vše rozběhne jako obvykle.

Děkuji za pochopení

Mazánková Klára

Divadelní představení jsou zrušena do konce kalendářního roku ze stejných důvodů.

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE !!!

 

Žádáme doprovázející osoby dítěte do mateřské školy

o nošení roušek

ve vnitřních prostorách mateřské školy. Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy zdržuje po

nezbytně nutnou dobu.

 

provoz mš 6:30 – 17:30

 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

  • minimalizovat velké shromažďování osob před mateřskou školou
  • před mateřskou školou dodržovat odstupy

PŘED VSTUPEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POUŽIJTE DEZINFEKCI NA STOJANECH

V areálu mateřské školy

  • doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy snaží dodržovat odstupy od ostatních
  • doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy(vestibul a šatna dětí) se pohybuje pouze po nezbytně nutnou dobu
  • děti se převléknou do jiného oblečení než ve kterém do mateřské školy přišly, a budou mít i jiné oblečení na pobyt venku
  • každé dítě projde ranním filtrem u učitelky a poté doprovázející osoba opustí mateřskou školu
  • při vyzvedávání doprovázející osoba s již vyzvednutým dítětem urychlí odchod ze společných prostor mateřské školy
  • rodiče nemají přístup do tříd

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

MATEŘS ŠKOLA BARVIČKA

Praha 13, Klausova 2449

Adresa: Klausova 2449/4, Stodůlky, 15500, Praha 5 

Právní norma: Mateřská škola s právním subjektivitou od 1.1.1994

: 61381551

RED IZO: 600037550

Zřizovatel MŠ: Městská část Praha 13

Adresa zřizovatele: Sluneční náměstí 258, Praha 13

Ředitelka školy: Mazánková Klára

Vedoucí učitelka: Fikrová Dana

Telefon : 251619854,733124339

E-mail: barvicka@mybox.cz

Internetová adresa: www.barvicka.cz

ID datové schránky: z2wpd6q

Naše mateřská škola je realizátorem projektu s reg. č.,, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004050“ ŠABLONY PRO MŠ, který je spolufinancován Evropskou unii. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.

Projekt

Šablony pro MŠ Barvička

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004050

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce  rodiči.

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání