Rozloučení s předškoláky

https://www.barvicka.cz/rozlouceni-s-predskolaky/

(viz Akce MŠ)

 

 

Výsledky zápisu pro školní rok 2023/2024

https://www.barvicka.cz/42398-2/

(viz Důležité informace)

 

 

 

Zápis do MŠ 2023/2024 pro uprchlíky z Ukrajiny

https://www.barvicka.cz/zapis-2023-2024-pro-uprchliky-z-ukrajiny/

(viz Důležité informace)
 

 

Letní provoz 2023

https://www.barvicka.cz/letni-provoz-2023/

(viz Důležité informace)

 

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARVIČKA

Mateřská škola Barvička – Mapy Google

Praha 13, Klausova 2449

Adresa: Klausova 2449/4, Stodůlky, 15500, Praha 5 

Právní norma: Mateřská škola s právním subjektivitou od 1.1.1994

IČO: 61381551

RED IZO: 600037550

Zřizovatel MŠ: Městská část Praha 13

Adresa zřizovatele: Sluneční náměstí 258, Praha 13

Ředitelka školy: Mazánková Klára

Vedoucí učitelka: Fikrová Dana

Hospodářka školy: Peterková Denisa

Telefon: 251619854, 733124339

E-mail: barvicka@mybox.cz

Internetová adresa: www.barvicka.cz

ID datové schránky: z2wpd6q

Číslo účtu: 577870633/0300

Naše mateřská škola je realizátorem projektu s reg. č.,, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004050“ ŠABLONY PRO MŠ, který je spolufinancován Evropskou unii. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.

Projekt

Šablony pro MŠ Barvička

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004050

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce  rodiči.

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání